Karayolu Tünelleri


 
Karayolu tünelleri için havalandırma basitçe ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, tünellerin kazı aşamasında kullanılacak fanlardır. Bu fanlar tünelin kesiti, uzunluğu, tünelin kazı methodu ve bunun gibi bir çok etmene bağlı olarak Teknima Cleanair Technology'nin özel geliştirdiği havalandırma programı ve fan karakteristik eğrileri ile istenilen koşullar için tespit edilir. Fanlar tünel giriş ağzına yerleştirilir ve fan tüp aracılığı ile temiz hava kazı alanına iletilir.
 
Tünellerin kazı aşaması sonrasında, işletme aşaması için ağırlıklı olarak jet fanlar kullanılmaktadır. Jet fanlar %100 tersinir çalışabilmekte ve olası bir yangın durumunda kaçış senaryosuna göre sıcak duman tahliyesini gerçekleştirerek tünel içerisindeki insanlar için güvenli bir kaçış ortamına olanak sağlamaktadır. Tünel Jet Fanları EN12101-3 standartına göre sıcaklık dayanım sertifikalarının bulunması gerekmektedir.