Demiryolu Tünelleri


 
Tüm yeraltı kazı çalışmalarında olduğu gibi demiryolu tünellerinde kazı aşamasında tünel girişine yerleştirilen temiz hava fanı ile kazı alanı havalandırılmalıdır. İşletme aşamasında ise egzoz fanları ile havalandırma yapılması zorunludur.

Tünellerde çalışan trenler hareket eden ısı kaynaklarıdır. Birincil ısı kaynağı trenlerin fren sistemleridir. Yolcular için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulması için hem işletme aşamasında hem de olası yangın koşullarında mekanik havalandırma gerekmektedir. İstasyon havalandırması için küçük çap ve güçlerde, tünel havalandırması için büyük boyutlarda duman egzoz fanları demiryolu tünelleri için kullanılmaktadır. Teknima Cleanair Technology fanları ile her koşulda sürdürülebilir temiz hava akışı sağlanmaktadır.