Enerji Tünelleri


Enerji tünelleri hidroelektrik santralleri besleyen yapılardır ve kesitleri diğer tünel yapılarına göre küçüktür. Kazı aşamasında temiz hava fanları ile havalandırılır. İşletme esnasında havalandırma gereksinimi olmaması ile de diğer tünel yapılarından farklılaşmaktadır. Kazılacak tünelin karakteristiklerine göre en uygun fan Teknima Cleanair Technology mühendisleri tarafından seçilmekte ve üretilmektedir. Teknima Cleanair Technology fanları ile her koşulda sürdürülebilir temiz hava akışı sağlanmaktadır.